Islam, stupiditet og uvidenhed…. hvorfor?

Lige en Note efter modtaget kritik fra en ven. Hvis du som læser har lyst til kritisere artiklen og dets indhold – så vil jeg opfordre til at læse hele artiklen. Jeg belyser en problematik og derefter finder jeg, efter bedste evne, en løsning på problematikken.

Hvorfor er der så mange muslimer som står fast på, at de vil leve i de 9’ende århundrede? Hvad er det der gør, at vi møder så mange muslimer som ikke følger med os andre ind i det 21’ende århundrede?

  • Hvad gør muslimer så forbandet tilbagestående?
  • Hvor er de Muslimske tænkere og filosoffer?
  • Har muslimerne ikke være verdens førende?

Når jeg skriver muslimer, så er det fordi jeg ikke har et mere nuanceret definition for den store gruppe af mennesker som bare er fortabt i fortiden. Når jeg møder denne gruppe mennesker ude i virkeligheden, så er der bare noget, ligesom … ved siden af. Når jeg i mit daglige virke skal have en fra denne “gruppe” til at præstere noget, så er resultatet som regel noget hø. Almindelige spilleregler og social- og samfundsforståelse er bare ikke feset ind hos denne gruppe. Fagligt er det den samme historie – De “konsulenter” jeg har arbejdet med som tilhører denne gruppe, leverer bare ikke varen.

Tilbage i omkring det 9’/10’ende århundrede var der en del store tænkere som var muslimer – blandt andet Al-Farabi som man anser som en der er på højde med Platon og Aristoteles og bliver kaldt “the Second Master”, efter Aristoteles. Så er spørgsmålet, hvor er de store tænkere i dag?

Jeg kan yderlige pege på en muslimsk tænker mere Abu Rayhan al-Biruni i det 11′ århundrede – Så det er ikke helt ukendt for kulturen/religionen, at nogen har samlet og udviklet viden til fælles fordel.

Fælles for ovenstående filosoffer og teoretikere er, at der var en forståelse for, at det som står skrevet i Koranen er symbolsk og kan fortolkes. Ligesom biblen bliver fortolket. Denne muslimske trosretning står blandt andet Mutazilitterne for.  I denne fortolkning af Koranen, var der åbenhed og mulighed for fritænkning og kreativitet.

Det grundlæggende problem med Islam opstod også i 9’ende århundrede. Det er her Islam bevidst fordummede sine følgere og gjorde fri og kreativ tænkning forbudt! I denne periode var der Ahmad Ibn Hanbal (780-855) som er baggrunden for Hanibalismen, en af de Islamistiske forståelser, som satte udviklingen i de muslimske samfund i stå. Hanibalismen står for en meget konservativ forståelse af koranen og denne forståelse, i modsætningen til Mutazilitterne, ser koranen som direkte dikteret/skrevet af Gud (Allah). Så al videnskab, kreativitet, nytænkning – simple ting som matematik, bliver forbudt at arbejde og udvikle på som muslim.

Hanbalismen har den overbevisning at mennesket ikke er selvstændige individer og alle handlinger er direkte styret af Gud (Allah). Så alle informationer/handlinger som ikke er beskrevet i koranen, er forbudte for denne gruppe mennesker. De lever efter Hanibalistiske eller lignende fortolkninger af koranen.

Vesten og Danmark ukritisk import af tilbagestående…

De seneste 40 år har vesten ukritisk tilladt  mennesker med denne overbevisning adgang til vores samfund. Især den seneste tid, hvor vi har haft den såkaldte “flygtningekrise”, hvor vi har åbnet Europa grænser for flygtninge (Læs: immigranter) som har denne religionsforståelse. Tidligere har vi modtaget flygtninge og immigranter fra mange andre lande og kulturer, hvor disse mennesker har fået et liv i Danmark på lige fod med alle andre Danskere – uden problemer.

Disse nye immigranter fra Mellemøsten og Nordafrika, har i 40-50 generationer været underlagt denne form for religion (totalitær politisk ideologi), som har til formål, at fordumme sine følgere, så der ikke bliver stillet kritiske spørgsmål til religionen. I forlængelse af dette er der selvfølgelig  dødsstraf for kritisere religionen.

Det er kendt at denne gruppe indvandrere har en væsentlig lavere IQ end vesterlændinge og mennesker fra nordøst asien (Kina, Korea og Japan). Idet at de fleste fra denne “gruppe” er af kaukasisk afstamning (ligesom de fleste vesterlændinge) så er der ikke tale om en diskussion om race. Der er tale om en usund kultur som bunder i en religion som er lige så ødelæggende for gruppen selv, som den er for sine omgivelser.

Der skal handles nu!

Vi står i en situation i Danmark, hvor vi har tilladt en kæmpe gruppe af disse mennesker at opholde sig i Danmark. Vi kan se at denne gruppe muslimer, ikke kan indfinde sig i de samfund de er kommet til og skal leve i. I stedet for at være taknemmelige for, at være kommet til lande, hvor der er fred og der er en samfundsstruktur som tilgodeser alle og har meget få regler for sameksistens, så er der en anden dagsorden. Det grundlæggende jeg, som person, er vokset op med er, at jeg skal yde for jeg kan nyde. Noget så simpelt som, at jeg skal værne om vores samfund og de spilleregler der gælder her, er en af præmisserne for, at samfundsstrukturen kan opretholdes. Nu står vi i den situation, at vi har næsten 100.000 mennesker fra denne gruppe, på varig overførselsindkomst enten fordi, de er for dovne til at lave noget eller de simpelthen ikke har de grundlæggende kompetencer til at opretholde et arbejde i Danmark/Vesten.

Vi mangler en forståelse for er, at 100.000 ikke vestlige indvandre på overførselsindkomst – som vel at mærke ikke er Danskere. Sådan som jeg kan huske; har jeg læst at det koster Danmark (Danskerne) 13.000.000.000,00 …. altså 13.000 millioner kroner. (er siden jeg skrev dette indlæg blevet opjusteret til 33 mia.) Hvis vi skal lave det om i arbejdstimer resten af os skal lægge i for, at opretholde sociale ydelser for mennesker som vil give en fløjtende fis for Danmark og det samfund som føder dem. Dette beløber sig til ca. 52.000.000 arbejdstimer, hvis timelønnen er 250,- i timen. Hertil er der ikke medregnet  tolke, socialarbejdere, pædagoger, lærer, dommere, advokater, skoler, ofre for øget kriminalitet, hospitaler og meget mere som jeg ikke har tal på.

Resultatet af denne ukritisk immigration af mennesker fra Mellemøsten og Nordafrika lægger et kæmpe pres på vores samfund. Vi ser vores ældre, skoler, børnehaver, vuggestuer og så godt som alle offentlige institutioner slække så meget på servicen, at det er uansvarligt. Vi har i generationer betalt en tårnhøj skat for, at sikre ordentlig kvalitet til vores gamle og kommende generationer. Nu bliver pengene bare sjasket væk på mennesker som, ikke har været med til at spare op til disse goder og ikke hjælper med at opretholde denne kvalitet af service, de har krav på.

Hvad gør vi nu?

Vi starter med at opsige de udlændingekonventioner som Lars Løkke lovede at opsige. Derefter skal vi:

  • Fjerne alt offentlig hjælp til alle ikke-danske statsborgere.
  • Udvise alle kriminelle udlændinge – efter først dom.
  • For at kunne offentlig forsørgelse som ny-dansker skal du have arbejdet og betalt skat i 7 år.
  • Fjerne statsborgerskab for kriminelle ny-danskere og eventuelle efterkommere.
  • Stopper alt asylbehandling i Danmark.
  • Støtte op om hjælp til flygtning i nærområder.
  • Fornuftig selektion i de personer som søger om statsborgerskab, hvor der også bliver taget højde for religion, social og kulturel forståelse.

Denne tendens med at vi ser alle mennesker som lige, er i min optik helt korrekt. Men at vi ser alle kulturer som lige…. det er en stor fejl!

Note!

Ser jeg alle muslimer som medlem af denne “gruppe”? Nej absolut ikke. Jeg ser at der er muslimer som har Mutazilitternes forståelse. (bruger Mutazilitterne i mangel af ord til at præcisere min pointe) Jeg har venner som er muslimer og de har fattet den sociale og kulturelle samfundsstruktur og deler i store træk mine politiske holdninger indenfor flygtning og immigrationsområdet. Jeg vil også godt pointere at muslimer er mennesker og skal behandles som så og Islam er en ideologi. Jeg mener også at Islam skal have frataget sin status som religion i Danmark fordi Islam er en totalitær, politisk ideologi. Ideologien ødelægger vores samfund indfra og den kultur vi har bygget op over århundreder som, blandt andet har personlig frihed og gensidig tillid til hinanden som omdrejningsmoment.

Mvh.:

Steffen Møller Pedersen

Politikerlede – Føj for s…..!

Hvorfor er det vi går rundt med en fornemmelse af at der aldrig sker nogen udvikling i Danmark? Der bliver talt om udvikling, der bliver lovet udvikling men der sker ikke noget. Der bliver lovet guld og grønne skove som altid ender med at blive sandet til og blive til ingenting.

Som udgangspunkt ser jeg en politiker, som en person som arbejder og vier sit liv for, at Danmark bliver et bedre sted at være. Der er selvfølgelig forskellige synspunkter når det kommer til forståelsen for, hvad et godt samfund er men målet er det samme.

Hvad står så i vejen for det gode samfund? En af de punkter jeg ser som som en problematik er fokus. Hvor fokusset på det perfekte god samfund bliver et fokus på sekundære fokuspunkter.

Sekundære fokus kunne være magt som vi ser i eksemplet i venstre. Venstre har en formand og statsminister  som har mistet fokus på det gode samfund og har et sekundært fokus. I dette tilfælde er fokus er magt. Tilbage i 2014 hvor Lars Løkke og Kristian Jensen havde et opgør om formandsposten på grund af magtmisbrug. Hvis Lars Løkke havde været en ordenlig mand med fokus på sit parti så havde Lars Løkke trukket sig til fordel for partiet. Med Lars Løkke’s fokus på sig selv, kostede det ufattelige mængder af stemmer til venstre. Lars Løkke afslørede sig selv som en mand, som var så magtliderlig, at han vil, for en hver pris, vil blive siddende på Danmarks mest magtfulde position…… på bekostningen sit parti, sin egen integritet og med Danskerne som gidsler.

Hvis vi tænker tilbage på alle de fadæser som Lars Løkke har været ansvarlig for….. Senest Landbrugspakke, GGGI, Magtmisbrug som Amtsborgmester, Magtmisbrug som minister, internt i venstre…… for Lars Løkke er intet helligt…. Magt er målet, ikke Danmark. Tænk engang at Christian Friis Bach trådte tilbage som minister, på grund af misbrug af midler, som Christian Friis Bach’s (B) ministerie  havde ansvaret for….. men manden som misbrugte midlerne (Lars Løkke) blev siddende på sin post.

Det er ikke kun venstre som har problemer med politikere som har sig selv i fokus frem for partiprincipper og fokus på at gøre Danmark til et bedre sted at være. Jeg kan nævne Bjarne Corydon. En socialdemokrat som sælger du af Danmarks arveguld…. og til hvem? til kapitalisterne over alle kapitalister…. Goldman sachs og til en pris langt under markedspris. Vi havde allerede set den katastrofe som salget af TDC havde været…. en foræring af arveguld til endnu en kapitalfond.  En socialdemokrat er en person som gerne vil have, at staten har så meget magt som mulig. Så kan det undre mig meget, at socialdemokraterne kan sælge ud af virksomheder som er ejet af staten?

……behøver jeg at nævne Bjarne Corydons nye job i konsulentvirksomheden McKinsey? For mig ligner det korruption.

Dansk folkeparti har skuffet sine vælgere, igen! Tænk at DF har fået stemmer nok til at være Danmarks næststørste parti. Danmarks populistiske parti. DF er et parti som har fokus på indvandring og EU. DF er EU modstandere og vil ud af EU, hvilket er en af DF’s grundprincipper, hvis et populistisk parti kan have grundprincipper? Men efter at være stemt ind med rekord mange stemmer så melder Kristian Thulesen Dahl ud, at de vil nærme sig Europol og derved have et tættere samarbejde med EU på trods af danskerne delvise “Nej” til EU (Retsforbeholdet).

DF har været Danmarks indvandrekritiske parti. Nu hvor DF har magten til at gøre noget ved indvandringen, så viser det sig, at de fremstår som fuldstændige tandløse og de eneste som mander sig op i kampen om, at bevare Danmark som et kristenkulturelt samfund er Venstres Inger Støjberg og selvfølgelig Nye Borgerlige.

DJØF…. argh! Jeg bliver helt træt…… DJØF’iseringen af alt offentligt i Danmark har haft meget stor succes, hvis man kan kalde det succes. Jeg ser laget mellem beslutningstagerne som befolkningen “DJØF” og desto federe og mere velnæret DJØF-laget bliver jo længere kommer vi fra hinanden. DJØF-lagt er det som gør, at det ikke lige er mit ansvar, men ansvaret ligger lidt højere oppe i DJØF-laget så vi skal have startet bureaukrati-møllen. Der er et DJØF-lag mellem befolkningen og bystyret og mellem bystyret og landstyret ligger der et DJØF-lag mere og mellem landsstyret og EU ligger der et lag mere……. og alle skubber ansvaret videre til det næste DJØF-lag. Med sådan et velsmurt bureaukrati bestyder det, at det er tæt på umuligt, at få gennemført nogle ændringer overhovedet. Det betyder også at vi kvæler iværksætterikulturen og kreativiteten i samfundet. Befolkningen bliver fastlåst i regler og får frataget eget ansvar og initiativ.

Kort fortalt, så har vi en politisk kultur som er principløs, hvor der er fokus på magt fremfor befolkning. Sager strander i bureaukratiske mudder og de, som har ansvaret for dette bureaukratiske processer gør intet for, at få laget fjernet.

Resultat for denne ansvars og principløse politiske kultur er, at vi som borgere søger nye vejen og nye partier for, at få gjort en ende på denne kultur. Vi vil have en kultur som tager ansvar og giver plads til, at vi selv kan tage ansvar for vores eget liv og nærmeste. Vi vil have en kultur som afspejler vores indre og de ønsker vi har til vores liv.

Vi som land skulle søge ordentlighed, ansvarlighed,  pro-aktivitet og integritet…… og vi har i stedet fået bureaukrati og et tilsandet samfund i bytte!

Mvh.:

Steffen Møller Pedersen